Aceton (C3H6O) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy ketonów. Powszechnie stosuje się go w przemyśle z uwagi na dobre właściwości rozpuszczające. Jest rozpuszczalnikiem o dużej polarności. Wykorzystywany m.in. w przemyśle gumowym, celulozowym, budowlanym, farmaceutycznym czy kosmetycznym.

Aceton:

  • jest bezbarwną cieczą o ostrym, charakterystycznym zapachu,
  • w każdych proporcjach miesza się z wodą, etanolem, eterami oraz innymi ketonami, które mają niską masę cząsteczkową,
  • jako rozpuszczalnik wykazuje się dużą polarnością,
  • wykazuje zdolność do wchodzenia w reakcje addycji, kondensacji, utleniania i redukcji – można go stosować jako substrat w licznych procesach chemicznej syntezy,
  • jest wykorzystywany do absorpcji acetylenu w butlach ciśnieniowych,
  • jest klasyfikowany jako substancja drażniąca.

Oferujemy Państwu wysokiej jakości aceton odpowiedni do wszelkich zastosowań przemysłowych. Zapewniamy jego transport we wskazane przez Klienta miejsca – bezpiecznie i zgodnie z normami przyjętymi na terenie UE.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.