BEST-CHEM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE JERZY JACEK APKA w spadku

 • 96-500 Sochaczew, ul. Inżynierska 32
 • JERZY JACEK APKA w spadku
 • NIP 837-100-22-10
 • REGON 750440876
 • tel. (46) 880 67 55
 • fax. (46) 880 67 46
 • e-mail: zamowienia@best-chem.home.pl

Księgowość

 • tel. (46) 880 67 43
 • e-mail: bestchem@hot.pl

Dział handlowy:

Paweł Bac

 • tel. 604 919 603 | (46) 880 67 42
 • e-mail: pawel.bac@best-chem.home.pl

Stanisław Tybuś

 • tel. 604 469 046 | (46) 880 67 44
 • e-mail: stanislaw.tybus@best-chem.home.pl

Marcin Ulanecki

 • tel. 696 140 158 | (46) 880 67 50
 • e-mail: marcin.ulanecki@best-chem.home.pl

Dział transportu i logistyki

Marzena Marczak

 • tel. 664 942 138 | (46) 880 67 48
 • e-mail: marzena.marczak@best-chem.home.pl

Katarzyna Kęska

 • tel. 664 942 138 | (46) 880 67 48
 • e-mail: katarzyna.keska@best-chem.home.pl

Dział zamówień publicznych

Justyna Kapel-Więc

 • tel. 728 479 703
 • e-mail: justyna.kapel@best-chem.home.pl

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016) (dalej: rozporządzenie) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "BEST-CHEM" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku ( 96-500 Sochaczew, ul. Inżynierska 32, tel. (46) 880 67 55 ))
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może być powierzone podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Kontakt

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od "BEST-CHEM" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku informacji handlowych drogą telefoniczna.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez "BEST-CHEM" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku na potrzeby realizacji zamówienia.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody skutkować będzie:

 • 1. brakiem możliwości realizacji zamówienia
 • 2. i 3. brakiem możliwości kontaktu w celu udzielenia informacji handlowych
 • 4. brakiem możliwości realizacji zamówienia.