Polityka Cookies

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r informuje, że:

Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Best-Chem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Jerzy Jacek Apka w spadku 96-500 Sochaczew, ul. Inżynierska 32 tel. 46/862 54 00 e.mail: bestchem@hot.pl

Dane są potrzebne w celu wyjaśnienia zgłaszanej sprawy, przedstawienia ofert handlowych lub realizacji zamówienia.

Zebrane dane będą przechowywane do czasu wyjaśnienia zgłoszonej sprawy lub wycofania zgody. W przypadku realizacji zamówienia dane przechowywane będą zgodnie z wymogami administracyjnymi. Dane potrzebne do wystawienia faktur przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego ze zobowiązania podatkowego.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do bycia zapomnianym, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.