Woda wykorzystywana jest wszędzie: w gospodarstwach domowych jako woda pitna i użytkowa, w przemyśle spożywczym, chemicznym, w obróbce metali, w przemyśle włókienniczym, laboratoriach, usługach czy w rolnictwie. Jej wykorzystanie możliwe jest dzięki procesom uzdatniania i chemicznego dostosowywania jej składu do zapotrzebowania.

Chemiczne oczyszczanie wody dla przemysłu

Do zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w przetwórstwie spożywczym i w branży farmaceutycznej, wodę poddaje się różnym procesom oczyszczania, wykorzystującym wiele substancji chemicznych, takich jak algacydy, biocydy czy koagulanty, używane w procesach usuwania zanieczyszczeń i szkodliwych drobnoustrojów z wody. Wykorzystuje się także środki przeciwko pienieniu się, zapobiegające tworzeniu się niepożądanej piany w trakcie wykorzystywania wody do procesów technologicznych. Za pomocą odpowiednich stężeń kwasów i zasad dostosowuje się pH wody do odpowiednich parametrów. Inne pH wymagane jest w produkcji farmaceutyków i produktów spożywczych, a inne do wody pitnej.

Dostosowanie wody użytkowej i pitnej

Zastosowanie odpowiednich środków chemicznych do uzdatniania wody, takich jak chloryn sodu, podchloryn sodu, czy ług sodowy, umożliwia całkowitą anihilację niepożądanych mikroorganizmów i szkodliwych substancji, znajdujących się w wodzie przeznaczonej do spożycia. Dzięki fosfonianiom i kwasom, np. solnym, woda zostaje pozbawiona szkodliwych osadów, a sól tabletkowana dodatkowo ją zmiękcza.

Korektę chemiczną wody do celów ciepłowniczych i użytkowych przeprowadza się, poprzez uzdatnianie środkami antykorozyjnymi i neutralizującymi zawartość soli mineralnych, np. karbohydrazydem. Inhibitory korozji reagują z metalami w wodzie, wiążąc je i doprowadzając do absorpcji i tworzenia się ochronnego filtru na powierzchni wody.