Oferujemy Państwu najwyższej jakości kwas siarkowy (H2SO4), będący nieorganicznym związkiem chemicznym z  grupy tlenowych kwasów siarki. Otrzymywany jest metodą kontaktową, przez utlenianie SO2 tlenem z powietrza na katalizatorze wanadowym.

Kwas siarkowy jest powszechnie wykorzystywany w produkcji związków chemicznych, takich jak kwas fosforowy, chlor gazowy, floakulanty, cyjanowodór. Bierze udział w ogromnej ilości procesów chemicznych, wymaganych przy procesach produkcyjnych, w tym jako środek higroskopijny oraz w przemyśle górniczo-wydobywczym. Stosowany jest także do produkcji nawozów mineralnych oraz jako składnik środków do regulacji pH wody.

Kwas siarkowy: krew przemysłu chemicznego

Ze względu na swoje właściwości, kwas siarkowy wykorzystywany jest jako elektrolit w akumulatorach oraz jako substancja oczyszczająca oleje, nafty czy parafiny w przemyśle petrochemicznym. Podobnie jak chloryn sodu, kwas siarkowy używany jest w przemyśle włókienniczym i drukarskim, do produkcji barwników oraz do produkcji chemii gospodarczej, np. środków piorących. Ponadto kwas siarkowy jest komponentem produkcji szkła ołowiowego, papieru, żywic czy krzemionki i bentonitu.

Podstawowe paramtery

PRODUKT/

PARAMETR

kwas siarkowy 30% * kwas siarkowy 50% * kwas siarkowy 92-98%
gatunek techniczny techniczny techniczny
postać ciecz ciecz ciecz
barwa przezroczysta lub lekko opalizująca bezbarwna lub lekko żółta przezroczysta lub lekko opalizująca bezbarwna lub lekko żółta przezroczysta lub lekko opalizująca bezbarwna lub lekko żółta
zapach charkaterystyczny, ostry charkaterystyczny, ostry charkaterystyczny, ostry
kwas siarkowy 30,0 % 50,0 % -96% – 98%

od 1 maja do 30 września

– 92% – 96 %

od 1 października do 30 kwietnia

NOx w przelicz. na N2O3 max 5 ppm max 5 ppm max 5 ppm
Fe max 30 ppm max 30 ppm max 30 ppm
As max 1 ppm max 1 ppm max 0,1 ppm
Pb max 1 ppm max 1 ppm max 1 ppm
 Hg max 0,05 ppm max 0,05 ppm max 0,05 ppm
Cr max 0,6 ppm max 0,6 ppm max 0,6 ppm
Cd max 0,1 ppm max 0,1 ppm max 0,1 ppm
Mn max 0,3 ppm max 0,3 ppm max 0,3 ppm
Cl max 5 ppm max 5 ppm max 5 ppm
SO2 max 50 ppm max 50 ppm max 50 ppm
gęstość (w 20ºC) 1 218 kg/ m³ 1 395 kg/ m³ 1 814 – 1 830 kg/ m³ (90-100%)
pH < 1 < 1 < 1

* Roztwory na bazie stężonego kwasu siarkowego i  wody demineralizowanej

Opakowania

  • kanister PE V-30l
  • kanister PE V-60l
  • DPPL V-1000l
  • autocysterna

Kwas siarkowy – od dystrybutora

Zapewniamy Państwu surowce najwyższej jakości, zgodne z aktualnymi normami i zasadami w zakresie produkcji i dystrybucji surowców chemicznych. Kwas siarkowy jest objęty ograniczeniami nabywania, rozpowszechniania i posiadania w myśl Rozporządzenia WE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. W celu poznania szczegółowej oferty, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami. Gwarantujemy konkurencyjne ceny i profesjonalny transport.

Oferowany kwas siarkowy jest silnie żrącym, mocnym kwasem, wykazującym właściwości korodujące. Działa drażniąco na skórę, miękkie tkanki i układ oddechowy. Surowiec przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego, zgodnego z zaleceniami producenta.