Kwas siarkowy

Kwas siarkowy (H2SO4) to nieorganiczny związek chemiczny z  grupy tlenowych kwasów siarki. Jest mocnym, silnie żrącym kwasem.

Oferowany kwas jest najwyższej jakości. Otrzymywaany jest metodą kontaktową, przez utlenianie SO2 tlenem z powietrza na katalizatorze wanadowym.

Przykładowe zastosowanie

 • Ekstrakcja i przetwarzanie minerałów, rud;
 • Obróba powierzchni, oczyszczanie i trawienie;
 • W procesach elektrolitycznych;
 • Oczyszczania gazu, oczyszczania gazów odlotowych;
 • Produkcji kwasu siarkowego zawartego w bateriach/akumulatorach;
 • Recykling baterii/akumulatorów zawierających kwas siarkowy;
 • Odczynnik laboratoryjny;
 • regulacja pH wody
 • substncja pomocnicz w przetwórstwie
 • Środek odwadniający
 • Produkcja nawozów

Podstawowe paramtery

PRODUKT/ 

PARAMETR

kwas siarkowy 30% * kwas siarkowy 50% * kwas siarkowy 92-98%
gatunek techniczny techniczny techniczny
postać ciecz ciecz ciecz
barwa przezroczysta lub lekko opalizująca bezbarwna lub lekko żółta przezroczysta lub lekko opalizująca bezbarwna lub lekko żółta przezroczysta lub lekko opalizująca bezbarwna lub lekko żółta
zapach charkaterystyczny, ostry charkaterystyczny, ostry charkaterystyczny, ostry
kwas siarkowy 30,0 % 50,0 % -96% – 98% 

od 1 maja do 30 września

– 92% – 96 %

od 1 października do 30 kwietnia

NOx w przelicz. na N2O3 max 5 ppm max 5 ppm max 5 ppm
Fe max 30 ppm max 30 ppm max 30 ppm
As max 1 ppm max 1 ppm max 0,1 ppm
Pb max 1 ppm max 1 ppm max 1 ppm
 Hg max 0,05 ppm max 0,05 ppm max 0,05 ppm
Cr max 0,6 ppm max 0,6 ppm max 0,6 ppm
Cd max 0,1 ppm max 0,1 ppm max 0,1 ppm
Mn max 0,3 ppm max 0,3 ppm max 0,3 ppm
Cl max 5 ppm max 5 ppm max 5 ppm
SO2 max 50 ppm max 50 ppm max 50 ppm
gęstość (w 20ºC) 1 218 kg/ m³ 1 395 kg/ m³ 1 814 – 1 830 kg/ m³ (90-100%)
pH < 1 < 1 < 1

* Roztwory na bazie stężonego kwasu siarkowego i  wody demineralizowanej

Opakowania

 • kanister PE V-30l
 • kanister PE V-60l
 • DPPL V-1000l
 • autocysterna