Woda utleniona

Woda utleniona (H2O2) to inaczej nadtlenek wodoru. Jest to substancja chemiczna, reaktywna forma tlenu, którą wykorzystuje się w stabilizowanych roztworach o różnorodnym stężeniu. Woda utleniona z uwagi na swoje własności znajduje bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

Nadtlenek wodoru stosowany jest do celów:

  • przemysłowych w stężeniu 35% oraz 50%,
  • spożywczych w stężeniu 35% (z atestem PZH),
  • medycznych – woda utleniona posiada własności odkażające.

Jeśli chcą Państwo zakupić nadtlenek wodoru o najlepszych własnościach, zapraszamy do współpracy z BEST-CHEM.

Woda utleniona, którą oferujemy:

  • jest otrzymywana w procesie antrachinonowym, a następnie zatężana w procesie destylacji,
  • rozpuszcza się w wodzie w każdym stosunku,
  • wymaga ostrożności przy magazynowaniu z uwagi na łatwe uleganie rozkładowi pod wpływem wielu czynników,
  • wymaga przechowywania w zadaszonym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi.

Nadtlenek wodoru zastosować można m.in. w przemyśle papierniczym, tekstylnym czy kosmetycznym. Jeśli są Państwo zainteresowani jego zakupem, zapraszamy do kontaktu i współpracy!