Wodorotlenek sodowy (NaOH), czyli powszechnie znany ług sodowy, to jedna z najbardziej reaktywnych zasad, która jednocześnie wykazuje żrące właściwości. Jako ciecz jest on bezbarwny i pozbawiony zapachu, a w formie krystalicznej przypomina białe płatki. W obu formach jego rozpuszczalność w wodzie jest praktycznie nieograniczona, a reakcja ta wydziela duże ilości ciepła. Ług absorbuje również dwutlenek węgla z powietrza, powodując powstanie węglanu sodu. Przy obniżeniu temperatury może zachodzić krystalizacja roztworu.

Ług sodowy wytwarzany jest w procesie elektrolizy membranowej, która zastąpiła wykorzystywaną wcześniej metodę rtęciową. Nowa technologia pozwoliła nie tylko zwiększyć wydajność całego procesu, a także ograniczyła przedostawanie się do atmosfery szkodliwego pierwiastka. Oferowany przez nas ług sodowy to gwarancja najwyższej jakości surowca, spełniającego restrykcyjne, europejskie i międzynarodowe normy.

Ług sodowy: zastosowanie w przemyśle

Jako dystrybutor surowców chemicznych polecamy ług sodowy przede wszystkim dla branży budowlanej, m.in. do produkcji szkła wodnego z krzemionki czy aluminium z przerobu boksytów. Powszechnie stosuje się ług sodowy, podobnie jak kwas azotowy, do produkcji farb, barwników i lakierów.

Wodorotlenek sodowy w różnych stężeniach wykorzystywany jest także:

 • jako nośnik sodu w różnego rodzaju syntezach, między innymi do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych,
 • jako ważny substrat przy produkcji niektórych leków, między innymi popularnego kwasu salicylowego,
 • kluczowy składnik przy produkcji tłuszczów i mydeł,
 • jako surowiec pomocniczy w przemyśle celulozowo – papierniczym wykorzystywany między innymi do bielenia masy celulozowej, a także chemicznego roztwarzania drewnianej masy włóknistej,
 • do procesów bielenia, barwienia i utrwalania barwnika w przemyśle włókienniczym i wiskozowym, a także podczas produkowania sztucznego jedwabiu,
 • przy przeróbce ropy naftowej,
 • w procesach rafinacji olejów,
 • w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych oraz przeróbce ścieków,
 • jako silny środek myjąco-dezynfekujący w przemyśle spożywczym (mleczarnie, browary, masarnie, cukrownie).

Ług sodowy jest substancją przeznaczoną do wykorzystania profesjonalnego, tylko dla przedsiębiorstw. Powoduje korozję metali, działa drażniąco na skórę i może powodować poważne uszkodzenia oczu i ciała. Zaleca się przestrzeganie warunków i środków ostrożności, zawartych w karcie charakterystyki produktu.

Podstawowe paramtery

PRODUKT / PARAMETR ług sodowy 30% ług sodowy 50%
gatunek techniczny techniczny
postać ciecz ciecz
barwa bezbarwna bezbarwna
zapach bez zapachu bez zapachu
wodorotlenek sodu (NaOH) 30-33 % min 49-51 %
chlorek sodu (NaCl) max 0,01% max 0,02%
węglan sodu (Na2CO3) max 0,2 % max 0,2 %
chloran(V) sodu (NaClO3) max 0,003% max 0,005 %
żelazo (Fe) max 5 ppm max 5 ppm
rozpuszczalność w wodzie nieograniczona nieograniczona
temperatura krzepnięcia 1 ºC 15 ºC
gęstość (w 20ºC) 1 330 -1 360 kg/ m³ 1 520 – 1550 kg/ m³
pH 12,4 12,4

Opakowania

 • kanister PE V-30l
 • kanister PE V-60l
 • DPPL V-1000l
 • autocysterna

W sprawie kart charakterystyk i specyfikacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem email: agnieszka.pol@best-chem.home.pl

Dystrybutor ługu sodowego

Jeśli interesuje Państwa wysokiej klasy ług sodowy, zapraszamy do współpracy z BEST-CHEM. Jako producent oraz dystrybutor wysokiej klasy związków chemicznych oferujemy ten surowiec, zapewniając:

 • kompleksowe i fachowe doradztwo ekspertów z wiedzą i doświadczeniem,
 • dostawę związku chemicznego w bezpieczny i sprawny sposób – ług sodowy dostarczymy nawet w dużych ilościach,
 • najwyższą jakość i doskonałą czystość chemiczną związku – jako dystrybutor oraz producent współpracujący z najlepszymi zakładami chemicznymi w Polsce możemy za to zaręczyć,
 • atrakcyjne warunki współpracy – także finansowe.