Środki antyodorowe Ferrox

Środki antyodorowe Ferrox

FERROX jest to system stosowany w celu eliminacji uciążliwości wynikających z zagniwania ścieków i osadów. W skład reagentów mogą wchodzić jony żelaza (Fe) oraz jony grupy azotanowej (NO3). System Ferrox usuwa siarkowodór, co powoduje w efekcie eliminację uciążliwych odorów oraz zapobiega pojawieniu się korozji siarczanowej na obiektach sieci kanalizacyjnych.

PRODUKT/

PARAMETR

FERROX C1 FERROX C3 FERROX

C5

FERROX S1 FERROX

S3

FERROX

N5

postać ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz
barwa od zielonego do brązowego ciemnobrazowa ciemnobrazowa brązowa brązowa ciemnobrazowa
żelazo całkowite 10,5±0,5% 8,5±0,5% 5,0±0,5%  11,0±0,5% 6,0±0,5% 1,0±0,5
 NO3 0,0 – 2,5% 8,0±1,0% 17,0±1,5% 2,5±0,5% 7,0±2,0% 14,0÷16,0
gęstość w kg/m³ (w 20ºC)  1300±50 1300±50 1300±50 1500±50 1230±100 1250 ÷ 1350
pH  (w 20ºC) poniżej 1 poniżej 1 poniżej 1 poniżej 1 poniżej 1 poniżej 1
temp. magazyn. powyżej -10ºC powyżej -10ºC powyżej -10ºC powyżej-20 ºC powyżej -20ºC powyżej -10ºC