Kwas mrówkowy (CH2O2) jest najprostszym kwasem karboksylowym, który znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle – m.in. rolniczym, spożywczym czy chemicznej.

Kwas mrówkowy:

  • występuje w naturze – m.in. w jadzie mrówek (stąd nazwa) oraz na włoskach pokrzyw,
  • na skalę przemysłową jest uzyskiwany m.in. z tlenku węgla i wodorotlenku sodu, tlenku węgla i metanolu oraz jako produkt uboczny w trakcie produkcji kwasu octowego,
  • wykazuje się dużą lotnością,
  • jest związkiem żrącym,
  • wywołuje proces korozji,
  • hamuje aktywność enzymów – w szczególności katalaz,
  • ma doskonałe własności grzybobójcze – przez to jest wykorzystywany m.in. przy produkcji preparatów grzybobójczych i zakwaszających stosowanych w rolnictwie i sadownictwie,
  • jest wykorzystywany w pszczelarstwie do zwalczania roztoczy.

Jeśli chcą Państwo nabyć kwas mrówkowy w przemysłowych ilościach – zapraszamy do współpracy. BEST-CHEM jako dystrybutor środków chemicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem zapewnia dostęp do tej substancji o najwyższych parametrach technicznych. Zapewniamy dostawę na terenie całej Polski.

Więcej informacji uzyskać można, kontaktując się z naszymi specjalistami.