Zdobyte na przestrzeni ostatnich lat doświadczenie pozwala naszej firmie na dostarczanie różnego rodzaju środków chemicznych wykorzystywanych w różnych obszarach oraz w różnych branżach. Propozycja przedsiębiorstwa to między innymi środki antyodorowe Ferrox. Są to specjalnie opracowane substancje powstałe w celu eliminacji uciążliwych zapachów ścieków i osadów. Sieci sanitarne, kolektory, osadniki czy też studnie betonowe są w sposób szczególny narażone na silne działanie korozyjne podczas zagniwania ścieków i osadów ściekowych występujących w warunkach beztlenowych. To, czym zajmuje się system Ferrox S1 to przede wszystkim redukcja i zablokowanie siarkowodoru.

Wyróżniamy kilka wariantów środków antyodorowych Ferrox. Każdy z nich odznacza się nieco innym składem, a co za tym idzie, innym działaniem. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi dostarczanymi produktami oraz do wybrania najodpowiedniejszego rozwiązania dla swoich potrzeb. Szeroka oferta daje nam pewność sprostania oczekiwaniom każdego z Klientów

FERROX jest to system stosowany w celu eliminacji uciążliwości wynikających z zagniwania ścieków i osadów. W skład reagentów mogą wchodzić jony żelaza (Fe) oraz jony grupy azotanowej (NO3). System Ferrox usuwa siarkowodór, co powoduje w efekcie eliminację uciążliwych odorów oraz zapobiega pojawieniu się korozji siarczanowej na obiektach sieci kanalizacyjnych.

PRODUKT/ 

PARAMETR

FERROX C1 FERROX C3 FERROX 

C5

FERROX S1 FERROX 

S3

FERROX 

N5

postać ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz ciecz
barwa od zielonego do brązowego ciemnobrazowa ciemnobrazowa brązowa brązowa ciemnobrazowa
żelazo całkowite 10,5±0,5% 8,5±0,5% 5,0±0,5%  11,0±0,5% 6,0±0,5% 1,0±0,5
 NO3 0,0 – 2,5% 8,0±1,0% 17,0±1,5% 2,5±0,5% 7,0±2,0% 14,0÷16,0
gęstość w kg/m³ (w 20ºC)  1300±50 1300±50 1300±50 1500±50 1230±100 1250 ÷ 1350
pH  (w 20ºC) poniżej 1 poniżej 1 poniżej 1 poniżej 1 poniżej 1 poniżej 1
temp. magazyn. powyżej -10ºC powyżej -10ºC powyżej -10ºC powyżej-20 ºC powyżej -20ºC powyżej -10ºC