Polielektrolity oraz polimery to flokulanty – związki chemiczne, które stosowane są w wielu branżach przemysłu – przede wszystkim przez oczyszczalnie ścieków. Są surowcami niezbędne w procesie usuwania zanieczyszczeń oraz przetwarzania ścieków, stając się katalizatorem i zapewniając maksimum efektywności podejmowanym działaniom.

Flokulacja to proces w którym stosuje się flokulanty jest końcowym elementem koagulacji, w którym tworzą się wiązania chemiczne między micelami, które łączą się i wyodrębniają w łatwe do usunięcia osad lub zawiesinę. By flokulacja odbyła się zgodnie z oczekiwaniami, flokulanty:

  • muszą zostać właściwie dobrane – mogą to być m.in. polimery oraz polielektrolity,
  • muszą zostać dodane we właściwych ilościach i proporcjach.

Jeśli chcą Państwo zakupić polimery oraz polielektrolity do zastosowania w oczyszczalni ścieków lub innej gałęzi przemysłu – zapraszamy do współpracy z BEST-CHEM. Zapewnimy:

  • szeroką gamę flokulantów: polimery oraz polielektrolity o doskonałych parametrach technicznych,
  • fachowe wsparcie przy ich doborze,
  • szereg innych środków chemicznych, w tym koagulanty,
  • sprawną dostawę nawet dużych ilości substancji.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.