Jako profesjonalny dystrybutor surowców chemicznych, oferujemy Państwu kwas azotowy (V), uznawany za jeden z najsilniejszych nieorganicznych kwasów tlenowych, o wzorze chemicznym HNO3. Występuje w postaci bezbarwnej bądź lekko słomkowej cieczy o masie większej niż woda. Dobrze rozpuszczalny w wodzie. Ma silne właściwości korodujące oraz żrące.

Dystrybuujemy kwas azotowy między innymi dla laboratoriów, jako odczynnik chemiczny i surowiec, wykorzystywany w chemii analitycznej, a także dla producentów nawozów mineralnych, stosowanych przy uprawach, w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża, do produkcji saletry amonowej i nawozów płynnych.

Kwas azotowy dla przemysłu

Zastosowanie oferowanego przez nas kwasu azotowego obejmuje przede wszystkim obszar przemysłu, w którym jest wykorzystywany w procesach obróbki metali oraz tworzyw sztucznych, w produktach elektrycznych i elektronicznych, do produkcji barwników, lakierów, olejów, smarów. Powszechnie stosowany w przemyśle farmaceutycznym oraz do procesów dezynfekcji i mycia linii produkcyjnych i urządzeń przemysłowych. Ze względu na swoje właściwości, kwas azotowy, podobnie jak kwas siarkowy, to komponent materiałów wybuchowych. Dlatego też jego nabycie, wprowadzanie, posiadanie i stosowanie przez nieupoważnionych użytkowników podlega ograniczeniu, określonemu w Rozporządzeniu WE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych.

Dystrybutor i producent: zamów najlepszy kwas azotowy

Działamy jako producent oraz dystrybutor kwasu azotowego, oferując naszym Klientom:

  • doradztwo podczas zakupu surowców chemicznych,
  • najwyższej klasy kwas azotowy o parametrach spełniających najbardziej restrykcyjne standardy i normy,
  • sprawny transport kwasu azotowego – w bezpiecznych warunkach i ilościach adekwatnych do nawet dużych potrzeb,
  • konkurencyjne ceny zakupu i indywidualnie ustalone warunki współpracy.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u naszych doradców. Zapraszamy!

Środki ostrożności: Kwas azotowy

Substancja wysoce toksyczna, działająca drażniąco na skórę i drogi oddechowe, mogąca powodować martwicę skóry. Nie należy stosować kwasu azotowego do produktów, które mają styczność z artykułami spożywczymi, lub które wchodzą w kontakt ze skórą. Nie stosować w warunkach domowych. Nie rozpryskiwać ani nie rozpylać. Kwas azotowy może być wykorzystywany tylko przez profesjonalistów, zgodnie z kartą charakterystyki producenta.