Soda kaustyczna to zwyczajowa nazwa wodorotlenku sodu (NaOH, zasady sodowej) w postaci stałej. Wykazuje ona silnie żrące właściwości, dlatego obchodzenie się z nią wymaga zachowania ostrożności oraz odpowiednich środków ochrony osobistej. Opary mogą powodować między innymi podrażnienie błon śluzowych, charakterystyczne uczucie pieczenia, a także ból i łzawienie oczu. Wniknięcie do przewodu pokarmowego może skutkować dotkliwymi poparzeniami, które w skrajnych przypadkach prowadzą do uszkodzenia i perforacji ścian. Unikać należy również kontaktu sody z nieosłoniętą skórą – pojawiające się na niej zaczerwienienia i pęcherze są szczególnie bolesne, natomiast przy większych skażeniach może dojść nawet do zapaści lub wstrząsu.

Cechą charakterystyczną sody kaustycznej jest szybka absorbcja dwutlenku węgla z powietrza, która powoduje powstanie warstwy węglanu sodu. Z tego powodu substancja ta powinna być przetrzymywana w odpowiednio zabezpieczonych, szczelnych pojemnikach. Zasada sodowa w formie stałej jest również silnie higroskopijna i dobrze rozpuszcza się w wodzie oraz alkoholach.

Istnieje kilka metod otrzymywania sody kaustycznej. Jedną z nich jest działanie wapnem gaszonym na roztwór węglanu sodu. Produktem tej reakcji jest trudno rozpuszczalny węglan wapnia, który wytraca się z roztworu, pozostawiając w nim wyłącznie czysty wodorotlenek. Innymi sposobami są między innymi elektroliza wodnego roztworu chlorku sodu (popularna ze względu na czystość finalnego produktu), a także bezpośrednia reakcja wody z sodem lub jego związkami o wysokiej reaktywności. Nowoczesne metody pozyskiwania sody kaustycznej charakteryzują się nie tylko wyższą wydajnością, ale również ekologicznością, ponieważ uwalniające się w trakcie procesu metale ciężkie nie przedostają się do środowiska.

Soda kaustyczna znajduje szerokie zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu chemicznego oraz w wielu branżach gospodarki. Oferowana jest w trzech postaciach:

 • soda kaustyczna – mikroperełki,
 • soda kaustyczna granulowana,
 • soda kaustyczna płatki.

Za najbardziej wydajną formę sody kaustycznej uznaje się płatki, ponieważ w porównaniu z pozostałymi opcjami najszybciej rozpuszczają się one w wodzie, co dla wielu procesów produkcyjnych ma kluczowe znaczenie. Powstawanie wodnego roztworu, czyli ługu sodowego, jest reakcją silnie egzotermiczną (wydzielającą duże ilości ciepła), dlatego należy pamiętać o przeprowadzaniu jej wyłącznie w kontrolowanych warunkach.

Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść sody akustycznej w formie płatków jest jej korzystna cena.

Przykładowe zastosowanie

Każdy producent wodorotlenku sodu dokłada starań, by soda kaustyczna miała szerokie zastosowanie. Oto kilka typowych zastosowań.

 • Nośnik sodu w różnego rodzaju syntezach do produkcji jonowych środków powierzchniowo czynnych
 • Przemysł farmaceutyczny ( produkcja polopiryny, kwasu salicylowego )
 • Do otrzymywania aluminium z przerobu boksytów
 • Do otrzymywania szkła wodnego z krzemionki
 • Produkcji tłuszczów i mydeł
 • Surowiec pomocniczy w przemyśle celulozowo – papierniczym do bielenia masy celulozowej
 • Przemysł włókienniczy i wiskozowy  w  procesach bielenia, barwienia i utrwalania barwnika
 • Przeróbka ropy naftowej
 • W procesach rafinacji olejów
 • Przy produkcji barwników syntetycznych
 • W procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych oraz przeróbce ścieków
 • Przemysł spożywczy (mleczarnie, browary, masarnie, cukrownie) jako środek myjąco-dezynfekujący.

Soda kaustyczna: mikroperełki, granulki i płatki

BEST-CHEM oferuje swoim Klientom najwyższej jakości wodorotlenek sodu. Dystrybutor z doświadczeniem to gwarancja doskonałych parametrów technicznych substancji oraz profesjonalnej współpracy.

Gdy chodzi o wodorotlenek sodu, producent i dystrybutor, jakim jest BEST-CHEM zapewnia:

 • profesjonalne wsparcie przy doborze odpowiedniej postaci substancji (soda kaustyczna granulowana, mikroperełki lub soda kaustyczna płatki),
 • sprawną dostawę substancji nawet w dużych ilościach własnym, bezpiecznym środkiem transportu,
 • konkurencyjną jakość obsługi oraz stawki – dopasowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających Klientów.

Wszystkich zainteresowanych współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Podstawowe paramtery

PRODUKT / PARAMETR soda kaustyczna granulat soda kaustyczna płatki
gatunek techniczny techniczny
postać granulki płatki
barwa biała biała
zapach bez zapachu bez zapachu
wodorotlenek sodu (NaOH) min. 98,5 % min 98 %
chlorek sodu (NaCl) max 0,04 % max 0,015 %
węglan sodu (Na2CO3) max 0,5 % max 0,2 %
chloran(V) sodu (NaClO3) max 0,005 %
żelazo (Fe) max 10 ppm max 15 ppm
rozpuszczalność w wodzie dobra dobra
inne rozpuszczalniki etannol, metanol, eter etylowy, gliceryna etannol, metanol, eter etylowy, gliceryna
temperatura krzepnięcia nie dotyczy nie dotyczy
gęstość (w 20ºC) 2 120 -2 130 kg/ m³ 2 130 kg/ m³
pH 13-14 (50g/dm³ H2O) 13-14 (50g/dm³ H2O)

Opakowania

 • worki 25 kg
 • big-bagi 1000 kg

W sprawie kart charakterystyk i specyfikacji technicznych prosimy o kontakt pod adresem email: agnieszka.pol@best-chem.home.pl

 • uzdatniania wody pitnej i technologicznej – jako koagulant, eliminuje m.in. bakterie nitkowate oraz inne szkodliwe drobnoustroje,
 • oczyszczania ścieków – flotacja pozwala pozbyć się zanieczyszczeń efektywnie,
 • produkowania środków dezynfekcyjnych (na bakterie nitkowate i nie tylko),
 • oczyszczania tłuszczów oraz olejów w przemyśle tłuszczowym,
 • pracy w garbarni,
 • produkowania preparatu, który służy jako koagulant wody basenowej.